!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Självförvaltning

Nu (2018-07-01) har självförvaltningen upphört - vi har idag bara kvar våra gemensamma städdagar på våren och på hösten.Tidigare skötte vi boende delar av föreningens drift för att hålla kostnaderna nere. T.ex. gräsklippning, ogräsrensning, skräpplockning, trappstädning, tömning av papperskorgar o dyl.  

Micke E klipper gräset

 Vi har 2 stycken gemensamma städdagar då alla är ute och hjälps åt med städ- och trädgårdsarbete.  Då vi städar samlingslokal, tvättstuga, bastu, cykelrum, lekplatsutrustning, utesoffor, utebord mm.

 

Förvaltning

Brf Ramboberget har avtal med Riksbyggens kontor i Norrköping som assisterar styrelsen med ekonomisk och administrativ förvaltning.

Vi utför datoriserad övervakning av undercentraler. Med hjälp av den datoriserade driftsövervakning tar vi fram förbrukningsstatistik för fastigheterna och analyserar fortlöpande behovet av vilka åtgärder som måste utföras för att effektivisera förbrukningen av el, vatten och värme.

Varje år besiktigas fastigheterna av en fastighetstekniker. Besiktningen resulterar i en underhållsplan med förslag på lämpliga underhållsåtgärder och trolig åtgärdsintervall samt budgetering av kostnaden. Med ett överslag på vilket underhåll som kommer att bli nödvändigt varje år, kan föreningen planera resursavsättning, som innebär att kostnaden för underhållet sprids över tiden. Genom en långsiktig planering av underhållet säkerställer vi också fastigheternas värde.

Dokument

Tömningsschema soprum.pdf 2016-04-13
Gårdsvärdars arbetsuppgifter.pdf 2016-11-20