!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Ombyggnad/ändring i bostadsrätt

Om du ska göra om i din lägenhet kan det vara så att det krävs tillstånd från föreningens styrelse.

Utan styrelsens tillstånd får du inte göra följande åtgärder i din lägenhet.

  • Ingrepp i bärande konstruktioner.
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller ventilation.
  • Annan väsentlig ändring av lägenheten.

 

Förändringen får heller inte påverka andra lägenheter.

I vissa fall krävs dessutom bygglov från kommunen.

Läs mer utförlig information och exempel i bifogat dokument längre ner på denna sida.

Dokument

Tillstånd för ändring i lägenhet.pdf 2013-02-23