!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Trivselregler

Störning

När man bor tillsammans i samma byggnad så får man vara noga med att inte störa sina grannar. Man brukar säga att man ska visa MER hänsyn till sina grannar - än man själv kräver av grannarna.

Några ”tumregler” mycket störande ljud som att spika och borra bör inte ske efter kl. 20.00.

Övriga ljud som man kan uppleva som störande flytta möbler, hög musik bör inte ske efter kl. 22.00.

Ska du ha fest och misstänker att ni kommer att bli högljudda prata med dina grannar i förväg och förvarna.

Trafik

Vi eftersträvar bilfria gårdar – för barnens säkerhet, men också för att utryckningsfordon och färdtjänst ska komma fram.

 •  Om du har besök se till att de inte parkerar framför garage. Det finns utrymme att parkera på gatan eller vissa tider på Bjärbyskolans gård. Det tar bara någon minut att gå.
 • Det är absolut FÖRBJUDET att parkera framför entréer. Man får köra fram till entrén för att lasta i eller ur bilen. Men att lämna bilen mer än ett par minuter är inte tillåtet.

Trapphus och hissar

 • Spiller du i trappan eller i hissen skall du torka upp efter dig.
 • Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren eller i andra gemensamma utrymmen
 • Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar, pulkor eller annat gods utanför era dörrar. Trappan är Er brandväg, den måste vara framkomlig!
 • Lämna aldrig entrédörr eller dörr till källare, vind eller andra gemensamma utrymmen olåst.

 Husdjur

Lagen säger att ”Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

 • Husdjur skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet.
 • Det är inte tillåtet att rasta hundar eller katter på föreningens område.

 

Om någon djurägare bryter mot bestämmelserna så

  • Tala direkt med djurägaren.
  • Vänd dig till gårdsvärd eller styrelsen.
  • Kontakta kommunens hälsovårdskontor.

 Tvättstugor

 • Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen
 • Vid användande av tvättstugan respektera tvättider – att inte ta annans tid utan att ha kommit överens.
 • Boka inte ny tid innan du är klar med din gamla tid.

 Balkonger

 • Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong
 • Det är inte tillåtet att piska mattor från balkongen
 • Tänk på att hänga balkonglådor på insidan av räcket – se upp så blomvatten inte rinner ner på grannens balkong.

 

 Grillning

 • Du får inte grilla på din balkong – oset går ofta rakt in till dina grannar genom öppna fönster eller balkongdörrar. Det är också en stor brandrisk med värmen från grillar.
 • Om du bor i radhus måste du också tänka på hur rök och os följer med i vindriktningen till dina grannar, kanske du kan grilla på andra sidan av huset.
 • Grilla gärna på föreningens uteplatser.

 

Samlingslokalen - Rambogatan 401

Du får gärna använda föreningens samlingslokal, den passar bra till barnkalas, födelsedagsfirande o. dyl. Hyran är till för att täcka kostnaden för slitage och förbrukning av utrustningen i lokalen.

Regler för samlingslokalen:

Lokalen kan endast hyras av vuxna boende i vår bostadsrättsförening.

Barnkalas Hyra 100 kr + depositionsavgift 400 kr = 500 kr.

Vuxenkalas Hyra 200 kr + depositionsavgift 300 kr = 500 kr.

 • Hyra och depositionsavgift betalas senast när nyckeln hämtas ut.
 • Lokalen skall lämnas senast kl. 22.00 – tystnad råder med hänsyn till grannar.
 • Vid hyra flera dagar i rad – måste lokalen lämnas senast kl. 22:00 varje kväll. Ny depositionsavgift erläggs för varje hyrdag.
 • Övernattning är inte tillåten i lokalen
 • Möbler får inte flyttas från lokalen – man kan heller inte låna/hyra möbler från lokalen.
 • Rökning är inte tillåten lokalen.
 • Lokalen skall städas: Golv, bord och stolar våt torkas. ”Klackmärken” o. dyl. måste tas bort. Porslin och bestick diskas Kylskåp avtorkas.
 • Om städmaterial i städskåpet inte räcker - kan städ-redskap tillfälligt lånas från tvättstugan. Rengöringsmedel får hyraren anskaffa själv. Glöm inte att städa toalett, bastuutrymmet, hall, entré och utanför entrén.
 • Lokalen avsynas gemensamt vid återlämnandet av nyckel, ev. påpekande avhjälps omedelbart. Därefter återfås depositionsavgiften
 • Om du inte följer reglerna förlorar du din deposition och kan även bli avstängd från att i framtiden hyra föreningslokalen.

 

Om- och tillbyggnader

Vad du behöver tänka på om du t.ex. ska göra om något i eller kring din lägenhet.

Upprätta en skiss eller ritning.
Om det är en utvändig förändring, kontakta dina grannar som berörs av den utvändig byggnationen för att få deras godkännande.
Lämna skiss och dokumentation av grannars godkännande till föreningens styrelse som sedan meddelar om man godkänner utförandet.
Notera att ändring som berör bärande konstruktioner, skärmtak över uteplatser, staket, vindskydd (högre än 1,2 m) inglasning av balkong, altan kräver att man söker och bekostar byggnadslov. Obs att ett tillstånd från styrelsen inte är detsamma som ett bygglov från kommunen.

Om man bygger något själv får man även ett eget underhållsansvar för det tillbyggda t.ex. målning av staket.

Paraboler/antenner

Det är tillåtet att sätta upp parabolantenner med följande förbehåll

 • Skriftligt tillstånd från närmaste grannar.

Syftet är att grannen inte skall få begränsad utsikt eller skugga på sin balkong/altan.

 • Skriftligt tillstånd från styrelsen liksom för all om- och tillbyggnad.

Syftet är avstämning att tillstånd från grannar inhämtats och att infästningar är yrkesmässigt utförda.

 • Infästningar på yrkesmässigt sätt.

Syftet är att förebygga skada om antennen skulle lossna.

 • Vid ev. demontering måste hål tätas och lagas.

Syftet är att förhindra framtida fuktinträngningar och frostsprängningar i fasader.

 • För höghus gäller att infästningar ej får ske i balkongräcke och att antenn ej når utanför balkongräcke.

Syftet är att förebygga skada då risken för materialutmattning i räcket är stor eftersom det inte är dimensionerat för parabolantenn.  Samt att förebygga skada av nedfallande snö och istappar från parabolantennen på fotgängare, då marken närmast huset består av entréer, uteplatser och gångytor.

 • Att antenn ej får monteras över gångyta.

Syftet är att förebygga skada av nedfallande snö och istappar från parabolantennen på fotgängare, då marken närmast huset består av entréer och uteplatser.

 Längst ner på sidan kan du hitta dokument om trivsel- och ordningsregler i Riksbyggen.

Dokument

Gemensam_trevnad.pdf 2012-01-15
Hundar_och_katter.pdf 2012-01-15