!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Riksbyggeförening

Brf Ramboberget är en Riksbyggeförening – vad innebär det?

Startad av Riksbyggen

Vår förening bildades 1982 och byggdes 1989-1990 av Riksbyggens lokalförening i Norrköping. Två år efter inflyttning övergick posterna i föreningens styrelse till de boende.

Vi äger Riksbyggen

1 600 Bostadsrättsföreningar är medlemmar i 35 olika intresseföreningar runt om i Sverige. Via intresseföreningarna äger vår förening tillsammans med andra föreningar en stor del av Riksbyggen. Vår förening äger andelar i Riksbyggen, till ett värde av 1 037 000 kronor. Vi får varje år avkastning på vår ägarandel.

Förutom Intresseföreningarna (= bostadsrättsföreningarna) är Lokalföreningarna och Riksorganisationer delägare i Riksbyggen

Ledamöterna i Riksbyggens högsta beslutande organ är fullmäktige, som utses av intresseföreningarna, lokalföreningarna och riksorganisationerna i förhållande till hur många andelar de har. Fullmäktiga drar bl. a upp riktlinjer för den fortsatta verksamheten och fattar beslut om storleken på utdelning till ägarna.

Intresseföreningen i Norrköping

Brf Rambobergets ordförande är medlem i Intresseföreningens styrelse. Intresseföreningen i Norrköpings uppgifter är:

- att ta tillvara föreningarnas ägarandel i Riksbyggen.

- att bedriva utbildningar

- att bedriva opinionsbildning

- att vara konsumentbevakare

T.ex. har intresseföreningen deltagit i kommunens arbete med avfallsplan och bevakat skattefrågor runt bostadsrättsboendet.

Riksbyggen i vår styrelse

Riksbyggen utser en representant i vår styrelse – under åren har det varit ledamöter med olika specialitet som byggfrågor, förvaltning, underhåll och ekonomi.

Riksbyggetjänster

Styrelsen kan vända sig till Riksbyggekontoret och få rådgivning om förvaltnings-, underhålls-, ekonomi och bostadsjuridik.