!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Styrelsen

Du är med och bestämmer över ditt boende
Styrelsen på ekonomikurs

Det är styrelsen som utgör föreningens ledning och verkställande organ. Det är ordföranden som ser till att styrelsesammanträden hålls.  Styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att ansvara för förvaltning av föreningens hus och att sköta ekonomin, som bokföring och avisering av avgifter. Riksbyggekontoret i Norrköping assisterar styrelsen med såväl ekonomisk som teknisk förvaltning.

 Styrelsens målsättning för Brf Ramboberget är att: 

- föreningens medlemmar ska få ett attraktivt boende med hög service och god trivsel till en rimlig kostnad.

- med välinformerade och aktiva medlemmar få en samhörighet och trivsel som minimerar medlemsomsättningen.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamot samt tre suppleanter dess väljs av föreningsstämman. Dessutom utser Riksbyggen en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen.

Styrelsen består av:    

Ordföranden                Marianne Ekholm                     011 - 14 31 39

Vice ordf                      Mikael Eriksson                        011 - 18 45 20

Sekreterare                 Anders Jacobsson                    011 - 14 68 88

Ledamot                     Helen Holmlund                        011 - 14 32 53

Ledamot                     Emma Larsson (Riksbyggen)     0771 - 860 860

Suppleant                   Cecilia Bavester                        0702 - 79 39 00

Suppleant                   Åsa Johansson                         011 - 10 41 32

Suppleant                   Agneta Lundahl

Suppleant                   Marcus Danielsson(Riksbyggen)   0771 - 860 860