!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Vem svarar för underhållet

Städdag 2011Föreningen och bostadsrättshavarna har ett delat ansvar för              underhållet av fastigheten. Något förenklat kan man säga att bostadsrättshavarna har underhållsskyldighet inom lägenheten medan bostadsrättsföreningen svarar för gemensamma delar och det yttre underhållet. Av föreningens stadgar framgår närmare vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsskyldighet.
Du kan öppna dokumentet ”Vem svarar för underhållet” som är bifogat här på sidan, för att se hur ansvaret är fördelat mellan du som bor och föreningen.

Dokument

Vem-ansvarar-för-underhållet.pdf 2016-04-14