!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Stadgar

§§§§§

Rambobeget har en uppsättning stadgar som ska åtföljas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen på stämman och är de grundläggande bestämmelser som skall gälla i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen.

Utöver stadgarna finns en rad lagar och regler som samtliga bostadsrättsföreningar och boende måste följa. De lagar man påverkas mest av som bostadsrättsförening är bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomisk förening (LEF).

Dokument

Föreningsstadgar.pdf 2012-01-12