!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsredovisningar

Den årsredovisning som föreningens styrelsen varje år avlämnar till stämman ska visa hur Rambobergets resultat och ställning ser ut för ett år jämfört med tidigare. Denna uppställning får inte se ut hur som helst, utan ska utformas enligt ett visst regelsystem och lagar. Bostadsrättslagen, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen talar om hur och på vilket sätt olika delar ska redovisas.

Genom årsredovisningen ser du Rambobergets resultat under det gångna räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Detta är viktigt, inte bara för bostadsrättsföreningens medlemmar, utan också för kreditgivare, olika myndigheter och de som funderar på att köpa en lägenhet i bostadsrättsföreningen.

Du bor till självkostnadspris

Som medlem i Ramboberget bor du till självkostnadspris. Det innebär att du och dina grannar gemensamt delar på kostnader för fastigheten.

Månadsavgiften ska täcka din del av alla de gemensamma kostnader som föreningen har för fastigheten.  T.ex. amorteringar, låneräntor, fjärrvärme, sophämtning, vatten, el, försäkringar m.m. 

Föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen.

Där kan du t.ex. se föreningens likviditet (= tillgängliga pengar för närmaste förestående utbetalningar).Likvida medel får man fram genom att från omsättningstillgångar t.ex. pengarna på bank och postgiro, dra de skulder som måste betalas med kort varsel t.ex. leverantörsräkningar.

Om du sedan lägger ihop samtliga tillgångar och drar av samtliga skulder får du kvar föreningens eget kapital och fond för yttre underhåll.

Det är revisorernas uppgift att se till att styrelsen sköter föreningens angelägenheter enligt gällande lagstiftning och stadgar.  Revisorerna granskar styrelsens arbete och har en viktig roll i föreningens demokratiska säkerhets- och kontrollsystem.  Föreningsstämman väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denne.  Föreningen har även yrkesrevisor, det är KPMG Bohlins AB.

Dokument

2017-2018 Årsredovisning.pdf 2018-11-06
2016-2017 Årsredovisning.pdf 2018-01-04
2015-2016_Årsredovisning.pdf 2016-10-17
2014-2015 Årsredovisning.pdf 2015-11-23
2013-2014_Årsredovisning.pdf 2014-10-28
2012-2013_Årsredovisning.pdf 2013-10-28
2011-2012_Årsredovisning.pdf 2012-10-18
2010-2011_Årsredovisning.pdf 2012-01-16
2009-2010_Årsredovisning.pdf 2012-01-20